Vinaconex tích cực phòng chống dịch bệnh COVID – 19

 

Cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, Tổng công ty CP Vinaconex đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đảm bảo SX – KD an toàn, hoàn thành thắng lợi “nhiệm vụ kép” trong điều kiện giãn cách xã hội và trạng thái “bình thường mới”, góp phần chung tay phòng chống đại dịch Covid – 19.

Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn mùa dịch

Với đặc thù ngành nghề đa dạng (tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính) và địa bàn hoạt động rộng khắp, trải dài trên toàn quốc, Tổng công ty luôn xác định đảm bảo an toàn cho người lao động và các công trường, dự án là nhiệm vụ trọng tâm đầu hàng song song với phát triển SX – KD.

Ngay từ đầu năm 2020, đối diện với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế,  Vinaconex đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh để chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh xuyên suốt từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên để kịp thời kịp thời ứng phó; đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chủ động có phương án ứng phó, đảm bảo hoạt động SX – KD không bị gián đoạn.

 

 

Vinaconex.com.vn