Văn hóa Công ty Vinaconex – ITC

Trên cơ sở kế thừa và phát huy các nội dung văn hoá doanh nghiệp của Tổng Công ty CP VINACONEX, toàn thể CBCNV Công ty VINACONEX – ITC thống nhất xác định sứ mệnh, các nguyên tắc về giá trị và phương châm làm việc với các nội dung sau:

I. SỨ MỆNH

Xây dựng và phát triển VINACONEX – ITC trở thành một nhà đầu tư, phát triển bất động sản chuyên nghiệp, là thương hiệu mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Bất động sản.

Đầu tư xây dựng và phát triển dự án Cát Bà AMATINA trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế;Xây dựng và phát triển chuỗi các dự án bất động sản du lịch đẳng cấp Quốc tế tại Việt Nam.

II. GIÁ TRỊ

Con người là giá trị cốt lõi của tổ chức:

Hiệu quả công việc luôn được đặt lên hàng đầu;
Thành công của doanh nghiệp là sự tin cậy của CBCNV, sự hài lòng của khách hàng, đối tác và là sự công nhận của cộng đồng.

III.  PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

TÂM HUYẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ Trên cơ sở kế thừa và phát huy các nội dung văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty CP VINACONEX, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp VINACONEX – ITC, toàn thể CBCNV Công ty VINACONEX – ITC thống nhất xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí hành động cơ bản trong tổ chức với các nội dung sau:

  1. Mỗi cá nhân luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp có ý thức trách nhiệm, tinh thần và sự đam mê cao nhất với các nhiệm vụ, sứ mệnh chung của toàn doanh nghiệp. Xác định lợi ích của  cá nhân trước hết là lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của doanh nghiệp phải được hài hòa với lợi ích của khách hàng và của xã hội;
  2. Nhận thức rõ về giá trị của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ phuơng châm “Tâm huyết – Chuyên nghiệp – Sáng Tạo  – Hiệu quả”. Không ngừng tự rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng làm việc, năng lực giao tiếp để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao và ngày càng có các đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân phải là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực mình đang làm;
  3. Luôn chủ động trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ, chủ động đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, mọi góc độ; luôn năng động, sáng tạo và có ý thức kỷ luật cao nhất trong công việc cũng như trong các hoạt động của doanh nghiệp;
  4. Đề cao và luôn rèn luyện kỹ năng, khả năng làm việc nhóm, hợp tác một cách hiệu quả nhất; mỗi cá nhân dám nhận trách nhiệm, có mong muốn và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hiểu biết với đồng nghiệp để cùng hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp;
  5. Xây dựng tinh thần làm việc vì tập thể, làm việc vì sự lớn mạnh của Công ty;
  6. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện trái với văn hóa doanh nghiệp VINACONEX – ITC, tiêu cực, tinh thần làm việc thiếu hợp tác, xây dựng tập thể CBCNV Công ty VINACONEX -ITC trở thành một tập thể đoàn kết, phát huy và cộng hưởng sức mạnh tập thể, sở trường, thế mạnh của từng cá nhân;
  7. Lấy mức độ hài lòng của các đối tác, khách hàng và đặc biệt là hiệu quả công việc làm thước đo cho sự thành công, xây dựng quan niệm làm việc lấy khách hàng là trung tâm cho mọi hành động;
  8. Sẵn sàng khẳng định, bảo vệ uy tín của VINACONEX – ITC, tạo sự tin cậy tuyệt đối của đối tác, khách hàng trong và ngoài nước;
  9. Xác định trách nhiệm “Người Đại diện” cho Công ty VINACONEX – ITC của mỗi cá nhân trong tiếp xúc, giao tiếp, làm việc với các đối tác, các tổ chức, cá nhân và khách hàng.