Tên đầy đủ : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX

Tên viết tắt :  VINACONEX – ITC., JSC

Tên giao dịch quốc tế : VINACONEX Investment and Toursim Development Joint  Stock Company.

Địa chỉ : Tầng 12- Tòa nhà Vinaconex,34 Láng Hạ,Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội,Việt nam.

Điện thoại : 024 6251 1666

Fax : 024 6281 6845

Mã số thuế : 0102675516

Website 
:  https://www.vinaconexitc.com.vn
Email     :  vitc@vinaconexitc.com.vn

Người đại diện
 : Ông Lê Văn Huy – Tổng giám đốc

Tài khoản số 
: 1200 20800 7912 tại chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng No & PT NT Việt Nam, số 2 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Vốn điều lệ : 2.100.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm tỷ đồng).