HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.  Ông Dương Văn Mậu –  Chủ tịch HĐQT Công ty.

 

 

 

Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ông Dương Văn Mậu đã có gần 20 năm gắn bó với Tổng công ty VINACONEX trên nhiều cương vị khác nhau và hiện đang đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VINACONEX. Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực quy hoạch – phát triển đô thị và tư duy quản lý sắc bén, ông Dương Văn Mậu sẽ là nhân tố chủ chốt trong việc thực hiện chiến lược phát triển Dự án Cát Bà AMATINA trở thành khu đô thị Xanh – Thông minh – Đẳng cấp

2. Ông Lê Văn Huy – Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Lê Văn Huy – Ủy viên HĐQT Công ty: Ông Lê Văn Huy là Tiến sĩ Kinh tế chính trị, có thời gian dài gắn bó với Vinaconex – ITC trên nhiều cương vị khác nhau và đang giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty từ năm 2018 đến nay. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, ông Lê Văn Huy được tín nhiệm bầu đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

 

2. Ông Vũ Đức Thịnh – Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Vũ Đức Thịnh – Ủy viên HĐQT Công ty: Ông Vũ Đức Thịnh là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và hiện đang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong các công ty, đơn vị thành viên thuộc TCT VINACONEX. Ông Vũ Đức Thịnh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty tin tưởng, tín nhiệm bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với kỳ vọng góp phần vào sự phát triển của Công ty Vinaconex-ITC trong giai đoạn tới.

 

3. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên HĐQT Công ty

 

Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, ông Nguyễn Tuấn Hải được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ vị trí Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Với kinh nghiệm, trình độ và năng lực chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực kinh tế, ông Nguyễn Tuấn Hải sẽ góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển đột phá của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

 

4. Ông Nguyễn Đắc Trường – Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Nguyễn Đắc Trường là Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính, chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA). Với năng lực chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Vinaconex-ITC, ông Nguyễn Đắc Trường đã trúng cử vị trí Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện tại ông Nguyễn Đắc Trường cũng đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty.

 

 

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

 

Ông Vũ Văn Mạnh – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế, đã có nhiều năm đồng hành, gắn bó với Công ty Vinaconex-ITC trên cương vị Ủy viên Hội đồng quản trị. Hiện tại, với vai trò Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Ông Vũ Văn Mạnh sẽ tiếp tục đồng hành và góp phần vào sự thành công và phát triển Công ty và Dự án trong giai đoạn mới.

 

2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

 

Ông Vũ Mạnh Hùng là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Quốc tế về Hội nhập khu vực, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ. Với kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về pháp luật, Ông Vũ Mạnh Hùng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

 

3. Ông Vũ Thái Dương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

 

Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ông Vũ Thái Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vũ Thái Dương sẽ đồng hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng và phát triển Công ty Vinaconex-ITC trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

 

BAN ĐIỀU HÀNH

1. Ông Lê Văn Huy  – Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông Lê Văn Huy – Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, với 25 năm kinh nghiệm về quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp, ông Lê Văn Huy được HĐQT Công ty bổ nhiểm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ năm 2018 đến nay. Với hiểu biết sâu sắc về dự án Cát Bà AMATINA, với kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí quản lý, điều hành Công ty trong nhiều năm qua, ông Lê Văn Huy sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, góp phần vào chiến lược phát triển của Công ty và Dự án trong giai đoạn mới.

 

2. Ông Nguyễn Đắc Trường  – Phó Tổng giám đốc Công ty

 

Ông Nguyễn Đắc Trường là Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính được HĐQT Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty kể từ tháng 11/2021. Với kinh nghiệm, hiểu biết trong nhiều lĩnh vực tài chính, kinh tế ông Nguyễn Đắc Trường được kỳ vọng sẽ đồng hành và góp phần vào sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

 

3. Ông Nguyễn Trung Vũ  – Phó Tổng giám đốc Công ty

 

Ông Nguyễn Trung Vũ là Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư Chế tạo máy. Ông Nguyễn Trung Vũ đã có nhiều năm gắn bó với TCT VINACONEX. Với năng lực quản lý và kinh nghiệm, trong lĩnh vực thi công, hiện trường, ông Nguyễn Trung Vũ được HĐQT Công ty tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cát Bà AMATINA từ tháng 11/2021 với mong muốn thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng Dự án Cát Bà Amatina, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, tiến độ Dự án đã đề ra.

 

4. Ông Nguyễn Doãn Dũng  – Kế Toán trưởng Công ty

 

Ông Nguyễn Doãn Dũng là Thạc sỹ kế toán, Cử nhân kế toán đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Ông Dũng được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ năm 2018 và đã đồng hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch tài chính đã đề ra, từng bước ổn định tình hình tài chính của Doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty và Dự án trong Giai đoạn mới.