HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đào Ngọc Thanh  – Chủ tịch HĐQT Công ty

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, với 50 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có 33 năm giảng dạy và quản lý tại trường Đại học Xây dựng và nhiều năm đảm nhận các vị trí quản lý, lãnh đạo cao cấp tại các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lớn, uy tín, ông Đào Ngọc Thanh đã tạo dựng thành công “thương hiệu cá nhân” trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn. Hiện tại, trên cương vị Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty VINACONEX, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, ông Đào Ngọc Thanh sẽ đồng hành cùng Công ty tạo dựng những sản phẩm bất động sản đẳng cấp mang thương hiệu Vinaconex-ITC.

2.  Ông Dương Văn Mậu – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ông Dương Văn Mậu đã có gần 20 năm gắn bó với Tổng công ty VINACONEX trên nhiều cương vị khác nhau và hiện đang đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VINACONEX. Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực quy hoạch – phát triển đô thị và tư duy quản lý sắc bén, ông Dương Văn Mậu sẽ là nhân tố chủ chốt trong việc thực hiện chiến lược phát triển Dự án Cát Bà AMATINA trở thành khu đô thị Xanh – Thông minh – Đẳng cấp.

3. Ông Trần Quang Phụng – Ủy viên HĐQT Công ty

 

Tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh, ông Trần Quang Phụng đã có hơn 40 năm công tác và nhiều năm đảm nhiệm vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp. Ông Trần Quang Phụng là một trong những nhà quản lý có kinh nghiệm và tầm vóc. Ông được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty tin tưởng bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với kỳ vọng tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quản lý, chuyên môn, góp phần định hình chiến lược phát triển của Công ty Vinaconex-ITC và Dự án Cát Bà AMATINA.

4. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên HĐQT Công ty

 

Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, ông Nguyễn Tuấn Hải được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ vị trí Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Với kinh nghiệm, trình độ và năng lực chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực kinh tế, ông Nguyễn Tuấn Hải sẽ góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển đột phá của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

5. Bà Trần Thị Thu Hồng – Ủy viên HĐQT Công ty

 

Thạc sỹ Trần Thị Thu Hồng đã có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, quản lý vốn đầu tư cá nhân, quản trị chuỗi cung ứng. Với kinh nghiệm, hiểu biết trong nhiều lĩnh vực và đã có nhiều năm gắn bó với Công ty Vinaconex-ITC trên cương vị Ủy viên HĐQT, Bà Trần Thị Thu Hồng sẽ tiếp tục đồng hành và góp phần vào sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

 

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

 

Ông Vũ Văn Mạnh – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế, đã có nhiều năm đồng hành, gắn bó với Công ty Vinaconex-ITC trên cương vị Ủy viên Hội đồng quản trị. Hiện tại, với vai trò Trưởng ban Kiểm soát Công ty, Ông Vũ Văn Mạnh sẽ tiếp tục đồng hành và góp phần vào sự thành công và phát triển Công ty và Dự án trong giai đoạn mới.

2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

 

Ông Vũ Mạnh Hùng là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ Quốc tế về Hội nhập khu vực, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ. Với kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về pháp luật, Ông Vũ Mạnh Hùng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Ông Vũ Thái Dương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

 

Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ông Vũ Thái Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vũ Thái Dương sẽ đồng hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng và phát triển Công ty Vinaconex-ITC trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Ông Lê Văn Huy  – Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông Lê Văn Huy – Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, với 25 năm kinh nghiệm quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp, Ông Lê Văn Huy được HĐQT Công ty bổ nhiểm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ năm 2018 đến nay. Với hiểu biết sâu sắc về Dự án, với kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí quản lý, điều hành Công ty trong nhiều năm qua, ông Lê Văn Huy sẽ tiếp tục phát huy nhưng thành quả đã đạt được, góp phần vào chiến lược phát triển của Công ty và dự án Cát Bà AMATINA trong giai đoạn mới.

2. Ông Nguyễn Doãn Dũng  – Kế Toán trưởng Công ty

 

Ông Nguyễn Doãn Dũng là Thạc sỹ kế toán, Cử nhân kế toán đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Ông Dũng được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ năm 2018 và đã đồng hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch tài chính đã đề ra, từng bước ổn định tình hình tài chính của Doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty và Dự án trong Giai đoạn mới.