Thông báo chi trả cổ tức năm 2010 của VCR

CÔNG TY VINACONEX-ITC

 

Số: 235/2022/CV-TCKT

V/v: Thông báo chi trả cổ tức năm 2010 của VCR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Hà Nội, ngày  28  tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:
 • Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) trân trọng thông báo chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền của Vinaconex-ITC (Mã CK: VCR) như sau:

 

 • Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: (024) 62511666 Fax: (024) 62816845
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
 • Mã chứng khoán: VCR
 • Mã ISIN : VN000000VCR0
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Sàn giao dịch: UPCOM
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012
 • Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2010
 • Thời gian thực hiện: 30/03/2022
 • Địa điểm thực hiện:
 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Phòng Tài chính Kế toán, Tầng 12, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần) từ ngày 30/03/2022 và xuất trình CMTND/CCCD.

Trân trọng,

 

 

CÔNG TY VINACONEX-ITC