Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2012

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2012

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty VINACONEX – ITC nhiệm kỳ 2008 – 2012

– Công văn số 0317/CV-VITC-PC&KSNB gửi UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội, xem chi tiết

– Công văn số 0317/CV-VITC-PC&KSNB gửi Qúy cổ đông, xem chi tiết

– Nghị quyết v/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, xem chi tiết