Câu hỏi 15: Công ty đã nói đến yếu tố nước ngoài trong định hướng thu hút đầu tư vào dự án. Nếu có các nhà đầu tư trong nước quan tâm, liệu họ có được Vinaconex - ITC ‘đón nhận’?

Trả lời 15

Đây là một dự án có quy mô lớn cả về diện tích, vốn đầu tư và có tính đặc thù cao, việc kêu gọi các nhà đầu tư thứ phát cùng thực hiện dự án là mục tiêu chung của VINACONEX - ITC đối với dự án này. Việc nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước không phải là yếu tố quan trọng. Điều quan trọng là các đối tác thiện chí cùng hợp tác, khai thác dự án, tận dụng đồng vốn hiệu quả để sinh lời và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của dự án để đạt các mục tiêu chung của toàn dự án theo đúng quy định của Vinaconex - ITC cũng như luật pháp Việt Nam.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác