Câu hỏi 14: Hiện nay, dự án đã được triển khai tới mức độ nào, thưa ông?
Trả lời:
Sau khi có quyết định giao đất, Vinaconex - ITC đã tiến hành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất và trả đền bù cho nhân dân trong khu vực. Tính tới nay, đã san nền được hơn 100 ha của dự án, và đang triển khai làm toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án. Theo chủ trương của Nhà nước, nhà nước giao cho Vinaconex - ITC thực hiện dự án này thì Vinaconex - ITC sẽ chủ đạo thực hiện đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài cùng tham gia đầu tư kinh doanh hạ tầng hoặc các công trình của dự án này. Định hướng của Vinaconex - ITC là triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án, sau đó kêu gọi các nhà đầu tư thứ phát vào xây dựng và vận hành các công trình.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác