Câu hỏi 9:Dự án này có lợi thế gì?

Trả lời:

Dự án có 6 lợi thế chính là:

·         Lợi thế về tiềm năng phát triển du lịch

·         Lợi thế từ chủ đầu tư

·         Lợi thế về sự phù hợp với sự phát triển của chính phủ và địa phương

·         Dự án phù hợp với nhu cầu thị trường

·         Dự án được quy hoạch phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Mời các bạn xem thêm chi tiết ở link sau:

http://vitc.com.vn/article/c148/co-hoi-cho-nha-dau-tu

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác