Câu hỏi 6:Các công việc dự án đã thực hiện xong ?
Trả lời:  
Dự án chia thành 3 giai đoạn với quy mô 172,27 ha. Hiện tại tiến độ dự án như sau:
•    Đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I-A.
•    Dự kiến cuối năm 2010 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I-B.
•    Hoàn thiện san nền giai đoạn II. Tổng diện tích san nền là hơn 100 ha.
Để biết thêm chi tiết, xin mời các bạn xem ở link sau:
http://vitc.com.vn/articles/c195/tien-do-thuc-hien-du-an

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác