Thông tin Ban lãnh đạo Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Ông Dương Văn Mậu  - Chủ tịch HĐQT Công ty
  

Bằng cấp cao nhất      :  Kỹ sư xây dựng.
Chuyên ngành chính   : Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Kinh nghiệm công tác :

 • 09/1996-3/2001: Học khoa Xây dựng, Trường Đại học xây dựng.
 • 3/2001-6/2001: Kỹ sư xây dựng phụ trách thi công cho Công ty Coma E.
 •  7/2001-7/2004: Kỹ sư thiết kế kết cấu tại Công ty CP tư vấn, ĐTXD và ứng dụng công nghệ mới R&D – Tổng Công ty Vinaconex.
 •  7/2004-10/2004: Kỹ sư thiết kế tại Công ty CP bê tông  và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
 •  10/2004-6/2008: Trưởng phòng Công nghệ - Công ty CP bê tông  và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
 •  6/2008-3/2013: Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai.
 •  3/2013-9/2013: Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.
 •  10/2013-7/2015: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex.
 •   8/2015 – đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex.
Năng lực nổi bật : Tư vấn, thiết kế và quản trị doanh nghiệp.anh nghiệp.

2.  Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT Công ty.

 
Bằng cấp cao nhất       :  Trung cấp
Chuyên ngành chính    :  Trung cấp kế toán
Kinh nghiệm công tác :

 • Từ 1988 -1991:    Cán bộ Nhà máy Bê tông Xuân Mai.
 • Từ 1992 - 2001:    Chỉ huy trưởng Công ty Xây dựng Phát triển Nông thôn 8.
 • Từ 04/2001 – 11/12/2018:    Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng.
 • Từ 13/12/2018-10/01/2019:    Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng; Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vinaconex.
 • Từ 11/01/2019 đến nay:      Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Vinaconex.
Năng lực nổi bật : Quản lý doanh nghiệp .


3. Ông VŨ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Công ty

 
Bằng cấp cao nhất       : 
Cử nhân Luật, Cử nhân ngoại ngữ
Chuyên ngành chính    :  Tài chính,Ngân Hàng
Kinh nghiệm công tác :
 • 03/2000-31/5/2003: Làm việc Tư vấn luật tại Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ - Investconsult Group.
 • 01/6/2000-31/7/2003: Làm Trợ lý pháp lý tại Công ty CP  tư vấn, đầu tư và ứng dụng công nghệ mới R&D.
 • 01/8/2004-30/6/2010: Làm Thư ký Chủ tịch HĐQT – Thư ký Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính thuộc Văn phòng tại Tổng Công ty CP Vinaconex.
 • 1/7/2010-31/12/2010: Làm Phó Phòng Dự án – Ban Tài chính kế hoạch tại Tổng Công ty CP Vinaconex.
 • 01/01/2011-01/2013: Làm Phó Phòng Pháp chế tại Tổng Công ty CP Vinaconex.
 • 02/2013-30/6/2015: Làm Phó Trưởng Tiểu Ban thư ký – Tổng hợp tại Tổng Công ty CP Vinaconex.
 • 1/7/2015-29/10/2015: Phó Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng Công ty CP Vinaconex.
 • 30/10/2015-19/5/2017: Phó Giám đốc Phụ trách Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng Công ty CP Vinaconex.
 • 19/5/2017 đến nay: Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng Công ty CP Vinaconex.
Năng lực nổi bật : Pháp chế,Kinh tế
 

4. Ông Đào Ngọc Thanh - Thành viên HĐQT Công ty

Bằng cấp cao nhất       :  Đại học
Chuyên ngành chính    :  Kỹ sư xây dựng
Kinh nghiệm công tác :

 • Từ 1971 - 1993:    Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Xây Dựng
 • Từ 1993 - 1999:    Phó chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Trường Đại học Xây Dựng
 • Từ 1999-2000:    Chủ nhiệm bộ mônTrường Đại học Xây Dựng
 • Từ 2000-2004:    Trưởng bộ mônTrường Đại học Xây Dựng
 • Từ 2004 - T10/2014:      Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
 • Từ T10/2014 –10/01/2019:    Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQTCông ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
 • Từ 11/01/2019 đến nay:    Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQTCông ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Năng lực nổi bật : Quản lý doanh nghiệp
 

5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Thành viên HĐQT Công ty

Bằng cấp cao nhất       : Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 1985 – 1989 : Cán bộ Công ty Promexim – Bộ Ngoại Thương.
 • Từ 10/1989 -1994 : Phó trưởng phòng Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 01/1995 - 05/2001 : Trưởng phòng Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 06/2001 - 8/2003 : Phó giám đốc Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 09/2003 - 02/2006 : Giám đốc Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 03/2006 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Hiện nay : Ủy viên HĐQT Công ty VINACONEX – ITC, UV HĐQT Ngân hàng EXIMBANK, Thành viên HĐQT Công ty phát triển Đệ Nhất; Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Tổng hợp I; Thành viên HQĐT Công ty CP Khoáng sản Mai Linh - Quảng Ngãi.
Năng lực nổi bật : Quản lý doanh nghiệp.
 

6. Ông Mai Khắc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty

 

Bằng cấp cao nhất      : Cử nhân kinh tế.
Chuyên ngành chính   : Cử nhân kinh tế, cử nhân luật.

Kinh nghiệm công tác :
 •     12/1981-11/1983: Cán bộ, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước huyện Mường La-tỉnh Sơn La.
 •     12/1983-12/1986: Học viên, Học Đại học Ngân hàng tại trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nội.
 •     1/1987-5/1988: Cán bộ, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước TP Hải Phòng.
 •     6/1988-12/1994: Cán bộ, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT TP Hải Phòng.
 •     1/1995-5/1998: PGĐ, GĐ Chi nhánh, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Tiên Lãng-TP Hải Phòng.
 •     6/1998-6/1999: Giám đốc, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT quận Kiến An-TP Hải Phòng.
 •     7/1999-12/2005: Phó giám đốc, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước TP Hải Phòng.
 •     1/2006-6/2007: Phó trưởng ban phụ trách ban trù bị thành lập Công ty quản lý nhà nghỉ Agribank, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
 •     7/2007-3/2008: Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng trụ sở chính Agribank, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
 •     4/2008-11/2013: Phó trưởng ban; phó tưởng ban phụ trách; trưởng ban KHTH(KHNV), Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
 •     12/2013-10/2015: Chuyên viên ban KHNV, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
 •     11/2015-nay: thành viên HĐQT, Công ty CP chứng khoán ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
Năng lực nổi bật : Tài chính ngân hàng, quản lý doanh nghiệp.

 
BAN KIỂM SOÁT
 
1. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 
 

Bằng cấp cao nhất       : Kỹ sư kinh tế
Kinh nghiệm công tác :
 •   Từ 01/1995 - 12/2000 : Chuyên viên Liên hiệp KHSX Công nghệ cao – Viễn thông – Tin học
 •   Từ 12/2000 - 09/2003 : Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển công nghệ và Thương mại Ba Đình
 •   Từ 09/2003 - 12/2006 : Chuyên viên Phòng TCKH Tổng Công ty CP Vinaconex
 •   Từ 01/2007 - 05/2008 : Phó trưởng Phòng TCKH Tổng Công ty CP Vinaconex.
 •  Từ 06/2008 - 05/2012: Phó TGĐ Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.
 •  Từ 05/2012 - 07/2014 : Phó Giám đốc Ban quản lý và Giám sát đầu tư tài chính Tổng Công ty CP VINACONEX
 • Từ 08/2014 - 05/2015 Phó giám đôc,Phụ trách Ban Quản lý Giám sát đầu tư tài chính Tổng công ty CP VINACONEX
 • Từ 05/2015 - 10/01/2019 Giám đốc Ban Quản lý Giám sát đầu tư tài chính Tổng công ty CP VINACONEX
 • 11/01/2019 đến nay : Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX
 Năng lực nổi bật : Quản lý Tài chính Doanh nghiệp.
 
2. Bà Lê Thu Minh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 
 
 
 
Bằng cấp cao nhất : Cử nhân kinh tế,Chuyên nghành thị trường chứng khoán
Kinh nghiệm công tác :
 • 2005-2008: Nhân viên phòng kinh doanh, Công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam.
 • 2008-2009: Phó phòng kinh doanh, Công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam.
 • 2009-2014: Phó phòng quản trị và phát triển kinh doanh, Công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam.
 • 2014-7/2017: Phó chánh Văn phòng HĐQT, Công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam.
 • 11/2017 đến nay: Phó Phòng KSNB&QTRR, Công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam
 
3. Ông Tôn Thất Diên Khoa - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
 
 
Bằng cấp cao nhất       :  Thạc sỹ Kinh tế
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 08/1995 – 10/1999 : Nhân viên phòng kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP.HCM.
 • Từ 11/1999 – 11/2000 : Kiểm soát viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP.HCM.
 • Từ 12/2000 - 04/2004 : Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP.HCM.
 • Từ 05/2004 – 06/2006 : Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN, TP.HCM.
 • Từ tháng 07 năm 2006 : Giám đốc Đầu tư Tài chính – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN, TP.HCM.
 • Từ tháng 03 năm 2008 : Thành viên Ban kiểm soát Công+ ty VINACONEX-ITC.
 • Từ tháng 05 năm 2010 : Thành viên HĐQT Công Ty Cổ phần Thủy sản Số 1, Thành viên BKS Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, Trưởng BKS Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.
 • Từ tháng 03/2013 – nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty VINACONEX - ITC.
 
 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 
1. Ông Lê Văn Huy - Tổng giám đốc Công ty
 

Bằng cấp cao nhất       : Tiến sỹ kinh tế chính trị.
Chuyên ngành chính    :  Kế toán
Kinh nghiệm công tác :
 •     08/1996 – 08/1999: Kế toán tại Tổng công ty CP VINACONEX.
 •     09/1999 – 03/2000: Kế toán tổng hợp tại Công ty xây dựng số 12.
 •     04/2000 – 07/2002: Phó phòng Tài chính kế toán tại Công ty xây dựng số 12.
 •     08/2002 – 08/2003: Phụ trách Phòng TCKT tại Công ty xây dựng số 12.
 •     09/2003 – 04/2007: Kế toán trưởng tại Công ty CP xây dựng số 12.
 •     05/2007 – 03/2013: Kế toán trưởng tại Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Hoàng Thành.
 •     03/2013 -- 03/2018: Phó Tổng Giám đốc  Công ty VINACONEX – ITC.
 •     03/2018 -   Nay        : Tổng Giám đốc  Công ty VINACONEX – ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý tài chính doanh nghiệp.
 
 
 
2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty
 
Bằng cấp cao nhất       : Kỹ sư xây dựng.
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 04/2000 – 04/2005 : Cán bộ phòng TK 2, Công ty tư vấn xây dựng công trình thủy.
 • Từ 04/2005 – 03/2008 : Cán bộ Ban QLDA Cái Giá -Cát Bà, Tổng công ty CP VINACONEX.
 • Từ 03/2008 – 01/2009 : Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty VINACONEX – ITC.
 • Từ 02/2009 – 12/2009 : Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty VINACONEX – ITC.
 • Từ 01/2010 – 03/2010 : Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách Phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty VINACONEX – ITC.
 • Từ 03/2010 - nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty VINACONEX - ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý kỹ thuật thi công xây lắp.
 
 
2. Ông Nguyễn Doãn Dũng - Kế Toán trưởng công ty
 
   Bằng cấp cao nhất       :  Thạc sỹ kế toán
Chuyên ngành chính    : 
Cử nhân kế toán
Kinh nghiệm công tác
:
 • Từ -04/2002-03/2005    Nhân viên Kế toán; Nhân viên phòng Kinh doanh XNK; Phó phòng Kinh doanh XNK – Công ty Xuất Nhập khẩu Thuỷ sản Nghệ An
 • Từ 04/2005-09/2006    Chuyên viên phòng kinh doanh XNK; Phó phòng kinh doanh XNK Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn – Công ty con Tổng công ty CP Vinaconex
 • Từ 10/2006 – 03/2014    Nhân viên Kế toán, Tổ trưởng tổ kế toán Phòng Kế toán Ban QLDA ĐTXD mở rộng đường Láng – Hoà Lạc thuộc Tổng Công ty CP Vinaconex
 • Từ 03/2014- 05/2018    Chuyên viên Ban quản lý và Giám sát ĐTTC - chuyên trách làm việc tại Ban kiểm soát Tổng công ty CP Vinaconex
 • Từ 05/2018-nay    Kế toán trưởng Công ty CP ĐT và PT Du lịch Vinaconex - Công ty con của Tổng công ty CP Vinaconex    
Năng lực nổi bật : Quản lý tài chính doanh nghiệp