Báo cáo tài chính Công ty VINACONEX - ITC Quý I năm 2017
Công ty VINACONEX-ITC gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 như sau:

Công văn Công bố thông tin số 0071/CV-VITC-TCKT ngày 20/04/2017 gửi UBCKNN và Sở GDCKHN

Công văn giải trình chênh lệch trên 10% so với Quý I năm 2016 số 0072/CV-VITC-TCKT ngày 20/04/2017

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý I năm 2017 : phần 1 ; phần 2

Báo cáo Tài chính văn phòng Quý I năm 2017 : chi tiết

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác