Câu hỏi 1: Cở sở pháp lý của dự án?

Trả lời:
-    Quyết định số 865/QĐ-UB ngày 23/04/2003 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch Cái Giá, thị trấn Cát Bà.
-    Văn bản số 1949/BXD-KHTK của Bộ xây dựng ngày 17/11/2003 về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch Cái Giá tại thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, TP hải Phòng.
-    Văn bản số 394/CP-CN của Chính Phủ ngày 25/03/2004 về việc Đầu tư dự án Khu đô thị mới Cái Giá tại thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
-    Dự án đã được Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số 0473 QĐ/VC-ĐT ngày 17/4/2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty XNK XD Việt Nam (Vinaconex).
-    Giấy chứng nhận số 4070 BKH/PTDN của bộ kế hoạch và đầu tư ngày 01/07/2004 cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam thực hiện dự án khu đô thị mới Cái Giá, Cát Bà, Hải Phòng
-    Quyết định số 2045/QĐ-UB ngày 01/09/2005 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu đô thị du lịch Cát Giá, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ789957 ngày 10/8/2007 của UBND TP Hải Phòng cấp.
-    Giấy chứng nhận đầu tư số 021210000104 của UBND TP Hải Phòng cấp ngày 27/09/2007.
-    Quyết định số 0269 QĐ/VC-ĐT ngày 25/3/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về việc chuyển giao dự án khu đô thị mới du lịch Cái Giá, Cát Bà, TP Hải Phòng cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex làm chủ đầu tư.
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022823 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 07/03/2008 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 07/05/2008.
-    Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 021210000104 của UBND TP Hải Phòng chứng nhận thay đổi lần thứ 1 cấp ngày 26/05/2008.
-    Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, TP Hải Phòng.
-    Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 10/09/2010 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị du lịch Cái Giá, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế chuyển từ ĐKKD số 0103022823 của Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 07/03/2008 (thay đổi lần 6 ngày 13/10/2010).

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác