Tiến độ thực hiện Dự án Tháng 10 - 2010
Dự án Cát Bà Amatina đang tiếp tục hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn IB, và hiện tại đang tập trung hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự B2, B3 (Marina Bay Villas và Bazaar Avenue Villas). Dự kiến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành.
Sau đây là một số hình ảnh đang triển khai thi công của dự án:
C:\Users\tuyetmai\Desktop\1234.jpg
Ảnh quy hoạch toàn bộ dự án

E:\Anh\Anh tien do du an\Ke IB va Ke KSTT ngay 07-08-2010\IMG_1118.jpg

Đã hoàn thiện lan can kè sông giai đoạn IA

E:\Anh\Anh tien do du an\IA\2010-10-19.Giai doan IA\IMG_1682.jpg

Đường vào bãi tắm Moonia Beach

E:\Anh\Anh tien do du an\IA\2010-10-18.Giai doan IA\IMG_1642.jpg

Ảnh nhà dịch vụ bãi tắm Moonia Beach
 
E:\Anh\Anh tien do du an\Cau C2_ C5 ngay 07-08-2010\IMG_1121.jpg

Thi công cầu C5 khu biệt thự B2, B3 (Marina Bay Villas và Bazaar Avenue Villas)
 
E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-10-18.Dien IB\Tram T1.5_mai.jpg

Bãi đúc dầm cầu C2.

E:\Anh\Anh tien do du an\Anh cong truong\2010-10-20\Picture 165.jpg

Ảnh toàn bộ công trường khu B2, B3 (Marina Bay Villas và Bazaar Avenue Villas)

E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-10-18.Nuoc IB\IMG_1632.jpg

Thi công lắp đặt đường ống thoát nước B2, B3.
 
E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-10-18.Dien IB\Tram T1.5.jpg

Thi công phần thô trạm biến áp giai đoạn IB

E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-1019.Giai doan IB(3)\IMG_1666.jpg

Gia tải nền đường khu B2, B3 (Marina Bay Villas và Bazaar Avenue Villas)

E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-10-18.Duong IB\IMG_1612.jpg

Thi công đường giai đoạn IB.

E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-1019.Giai doan IB(2)\IMG_1664.jpg

Thi công kè giai đoạn IB.

E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-1019.Giai doan IB(2)\IMG_1662.jpg

Thi công kè giai đoạn IB.

E:\Anh\Anh tien do du an\IB\2010-10-19.Giai doan IB(3)\IMG_1673.jpg

San nền thêm giai đoạn IIA, IIB (đã san nền được 59 ha)

E:\Anh\Anh tien do du an\2010-10-19.Giai doan II\IMG_1679.jpg

San nền thêm giai đoạn IIA, IIB (đã san nền được 59 ha).
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác