Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
Công bố thông tin về chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
+  Danh mục hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
+  Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex năm 2011 phần 1; phần 2 ; Điều lệ năm 2018.
+  Nghị quyết và Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
+  Nghị quyết số 0006/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
+  Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu
+  Báo cáo tài chính các năm 2016; BCTC 2017; BCTC 2018
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác