Khai trương Dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long
Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, ngày 7-10, tại TP Hạ Long, Ban Chỉ đạo quản lý môi trường Vịnh Hạ Long phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA ) tổ chức khai trương Dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long.

Dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long chính thức khởi động từ 14-4-2010 với sự tài trợ về kỹ thuật của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), mục đích  tăng cường năng lực quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường cho du lịch bền vững tại khu vực Hạ Long, hướng tới mục tiêu tổng thể của việc bảo tồn môi trường vịnh Hạ Long và các vùng phụ cận.

Để thực hiện Dự án, Ban Chỉ đạo đã thành lập 4 nhóm để triển khai các hoạt động gồm: Quản lý môi trường, quản lý sử dụng đất, môi trường và quản lý tài nguyên du lịch, giáo dục môi trường và quan hệ công chúng. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là củng cố, tăng cường năng lực, kỹ năng quản lý môi trường vịnh Hạ Long cho các cán bộ làm công tác môi trường. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản  cũng đã tiến hành nghiên cứu, quan trắc về môi trường khu vực Vịnh Hạ Long, thống kê những hoạt động ảnh hưởng đến môi trường khu vực Hạ Long như khai thác than, phát triển khu công nghiệp.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác