Thiếu vốn BĐS, huy động cách nào?
 
Đại diện doanh nghiệp, ông Phạm Thành Hưng, Tập đoàn BĐS Thế kỷ mới cho biết, hiện nay sản phẩm BĐS rất phong phú, nhiều doanh nghiệp BĐS gặp khó khăn về vốn, nhất là chủ đầu tư nhỏ và bài toán về vốn cho các đối tượng khác nhau là khác nhau.
Trên thực tế, có ba nguồn vốn chính được huy động cho thị trường này gồm vốn chủ sở hữu (chủ doanh nghiệp, cổ đông chiến lược, cổ đông đại chúng), vốn vay ngân hàng và huy động từ khách hàng. Theo TS.Trần Kim Chung, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, ở Việt Nam, hiện nguồn vốn có tính quyết định và giữ vai trò lớn nhất cung cấp cho thị trường BĐS là vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, nguồn vốn quan trọng này lại chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, thị trường BĐS Việt Nam cần nhiều vốn hơn nữa.
 TS. Vũ Đình Ánh, Viện NCKH Thị trường giá cả phân tích: nguồn vốn trung dài hạn (ít nhất từ 1- 3 năm, hoặc có thể vài chục năm), chủ yếu bao gồm vốn tín dụng, vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài và vốn huy động từ trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến BĐS, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường nên nguồn vốn đầu tư ngắn hạn (nguồn vốn nóng có thời hạn vài tháng đến dưới 1 năm) cũng đổ vào thị trường. Có giai đoạn nguồn vốn nóng (được huy động từ vay mượn trong dân cư, vay nóng từ ngân hàng, vốn tự có của người dân, và  chiếm dụng vốn tạm thời) đã “lấn át”, tạo ra những cơn sốt trên thị trường BĐS, tạo bong bóng, làm gia tăng rủi ro trên thị trường tài chính. Cần có biện pháp quản lý nguồn vốn này để giảm thiểu rủi ro.
Theo dự báo, trong năm nay, vốn tín dụng ngân hàng vào BĐS vẫn tiếp tục tăng nhẹ, song cũng không cải thiện nhiều về tỉ trọng/tổng dư nợ cho vay.
Ngoài kênh huy động vốn truyền thống như vay ngân hàng, quỹ tiết kiệm đầu tư…, trong những năm gần đây, kênh huy động vốn thông qua thị trường cổ phiếu, trái phiếu BĐS, kênh cấp vốn thông qua thị trường tái thế chấp, huy động vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng, nhà đầu tư nước ngoài …cũng được đề cập.
Để khơi dậy các kênh vốn đầu tư, TS. Trần Kim Chung đề xuất, cần tăng cường tín nhiệm của doanh nghiệp BĐS để thu hút vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng; đồng thời đẩy mạnh việc mua lại, sáp nhập và các loại hình liên doanh. Các doanh nghiệp BĐS cần xác định nhu cầu, lên kế hoạch về vốn để chủ động trong kinh doanh và góp phần bình ổn thị trường.
Tăng cường các hoạt động thu hút vốn trên thị trường cổ phiếu thông qua việc niêm yết lên sàn hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Việc hình thành hệ thống tài chính BĐS theo mô hình của một số quốc gia phát triển đang vận hành, nhất là Quỹ tín thác BĐS cũng nên được tính đến.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác